หมวดหมู่ ทุนนิยม

สัมภาษณ์กับ Vandana Shiva: Ecofeminism vs Capitalism
ทุนนิยม

สัมภาษณ์กับ Vandana Shiva: Ecofeminism vs Capitalism

LucíaMuñozผู้สนับสนุนนิตยสาร Pikara ได้สัมภาษณ์ Vandana Shiva นักเคลื่อนไหวชาวอินเดีย หากมีสิ่งมีชีวิตบนโลก ... เป็นเพราะโลกถูกสร้างขึ้นมาหลายล้านปีเพื่อให้เราสามารถอยู่ได้ความจริงที่ว่ามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นไปได้เพียงเพราะผู้หญิงที่ต่อสู้เพื่อชุมชน เพื่อสังคมและคนรุ่นใหม่….

อ่านเพิ่มเติม

ทุนนิยม

สัมภาษณ์กับ Vandana Shiva: Ecofeminism vs Capitalism

LucíaMuñozผู้สนับสนุนนิตยสาร Pikara ได้สัมภาษณ์ Vandana Shiva นักเคลื่อนไหวชาวอินเดีย หากมีสิ่งมีชีวิตบนโลก ... เป็นเพราะโลกถูกสร้างขึ้นมาหลายล้านปีเพื่อให้เราสามารถอยู่ได้ความจริงที่ว่ามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นไปได้เพียงเพราะผู้หญิงที่ต่อสู้เพื่อชุมชน เพื่อสังคมและคนรุ่นใหม่….
อ่านเพิ่มเติม