หมวดหมู่ สุขภาพ

รู้จักอาหารสิบเอ็ดอย่างที่ทำลายสติปัญญาของคุณ
สุขภาพ

รู้จักอาหารสิบเอ็ดอย่างที่ทำลายสติปัญญาของคุณ

หลายสิ่งที่เรากินทุกวันโดยไม่รู้ตัวในระยะสั้นหรือระยะยาวอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราได้ ขนมหวานแอลกอฮอล์แป้งกลั่นสารให้ความหวาน ฯลฯ มีอยู่ในอาหารของประชากรส่วนใหญ่ มาทราบกันดีกว่าว่าผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใดที่ส่งผลต่อสติปัญญาของเราได้แย่ที่สุด

อ่านเพิ่มเติม

สุขภาพ

รู้จักอาหารสิบเอ็ดอย่างที่ทำลายสติปัญญาของคุณ

หลายสิ่งที่เรากินทุกวันโดยไม่รู้ตัวในระยะสั้นหรือระยะยาวอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราได้ ขนมหวานแอลกอฮอล์แป้งกลั่นสารให้ความหวาน ฯลฯ มีอยู่ในอาหารของประชากรส่วนใหญ่ มาทราบกันดีกว่าว่าผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใดที่ส่งผลต่อสติปัญญาของเราได้แย่ที่สุด
อ่านเพิ่มเติม
สุขภาพ

ใครกินเก่งกว่าใครและวิธีทำความสะอาดฟันด้วยมะเขือเปราะ

วัฒนธรรมอาหารของญี่ปุ่นมีลักษณะเฉพาะและสามารถนำไปสู่การปรับปรุงโภชนาการทั่วโลกได้อย่างยาวนานซึ่งอาหารตามปกติจะมีผักผลไม้และปลามากมายเพื่ออธิบายเรื่องนี้ให้ดีขึ้นมีเทคนิคความรู้และประเพณีของญี่ปุ่นหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมและการบริโภค อาหารซึ่งถูกกำหนดให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้โดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
อ่านเพิ่มเติม