หมวดหมู่ เมล็ดพืช

เมล็ดพันธุ์ฟรีสำหรับประชาชนฟรี ... เสมอ
เมล็ดพืช

เมล็ดพันธุ์ฟรีสำหรับประชาชนฟรี ... เสมอ

เมล็ดพันธุ์เป็นตัวเชื่อมแรกในห่วงโซ่อาหารในอาร์เจนตินามีกฎหมายที่ควบคุมการผลิตการหมุนเวียนและการค้านอกจากนี้ยังอนุญาตให้รวบรวมและแลกเปลี่ยนและใช้เป็นของตัวเองและห้ามไม่ให้มีการจดสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิต แต่ลองดูว่า บริษัท ใดบ้าง นำโดยไบเออร์ (มอนซานโต) ต้องการทำตามกฎหมายนี้…เมล็ดพันธุ์ฟรีสำหรับประชาชนฟรี…เสมอ…เมล็ดพันธุ์พืชเชิงนิเวศPubliée par Together we are a Southern Forest Mardi 13 พฤศจิกายน 2018Ecoportal

อ่านเพิ่มเติม

เมล็ดพืช

เมล็ดพันธุ์ฟรีสำหรับประชาชนฟรี ... เสมอ

เมล็ดพันธุ์เป็นตัวเชื่อมแรกในห่วงโซ่อาหารในอาร์เจนตินามีกฎหมายที่ควบคุมการผลิตการหมุนเวียนและการค้านอกจากนี้ยังอนุญาตให้รวบรวมและแลกเปลี่ยนและใช้เป็นของตัวเองและห้ามไม่ให้มีการจดสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิต แต่ลองดูว่า บริษัท ใดบ้าง นำโดยไบเออร์ (มอนซานโต) ต้องการทำตามกฎหมายนี้…เมล็ดพันธุ์ฟรีสำหรับประชาชนฟรี…เสมอ…เมล็ดพันธุ์พืชเชิงนิเวศPubliée par Together we are a Southern Forest Mardi 13 พฤศจิกายน 2018Ecoportal
อ่านเพิ่มเติม